leonardo
empty

Ekshumacje

Nasza firma przeprowadza ekshumacje  na terenie całej Polski w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Dysponujemy specjalnym, niezbędnym do przeprowadzenia ekshumacji sprzętem, profesjonalnie przystosowany personel pracowniczy, jak również transport do przewozu ludzkich szczątków.  Ekshumacja jest to proces polegający na wydobyciu zwłok lub też szczątków w przypadku, jeżeli jest konieczność ustalenia i potwierdzenia przyczyny zgonu osoby zmarłej lub w celu przeniesienia jej do innego grobu, jak np. w rejony miejsca zamieszkania żyjących krewnych.

Istnieją także wyjątki oraz specjalne okazje umożliwiające przeprowadzenie ekshumacji poza terminem ustalonym prawnie. W takim wypadku należy zachować restrykcyjne środki ostrożności, po wcześniejszym zawiadomieniu odpowiednich służb i urzędów.

Sprawy formalne należy powierzyć naszej firmie, która zatroszczy się o wszystkie sprawy związane z procesem ekshumacji.